تدریس tag:http://www.farzan-co.ir 2020-10-22T07:50:24+01:00 mihanblog.com نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت سه گانه فرهنگیان (زمستان 1395) همراه با پاسخ 2017-01-17T15:08:07+01:00 2017-01-17T15:08:07+01:00 tag:http://www.farzan-co.ir/post/42 محمدعلی اطمینانی سلامنمونه سوالات و خلاطه جزوات در  سایت قرار گرفت.برای دانلود اینجا کلیک کنید.
نمونه سوالات و خلاطه جزوات در  سایت قرار گرفت.

برای دانلود اینجا کلیک کنید.
]]>
2016-11-12T18:47:46+01:00 2016-11-12T18:47:46+01:00 tag:http://www.farzan-co.ir/post/40 محمدعلی اطمینانی با سلاممقاله روشی موثر برای آموزش ریاضیدر سایت قرار گرفت.این مقاله رو می تونید برای کسب امتیاز در ارزشیابی سالیانه به مدیر مدرسه ارائه بدید.برای دانلود اینجا کلیک کنید.با تشکر - محمد علی اطمینانی با سلام


مقاله 

روشی موثر برای آموزش ریاضی


در سایت قرار گرفت.
این مقاله رو می تونید برای کسب امتیاز در ارزشیابی سالیانه به مدیر مدرسه ارائه بدید.برای دانلود اینجا کلیک کنید.با تشکر - محمد علی اطمینانی
]]>
مقاله با عنوان روشی موثر برای آموزش ریاضی - جهت ارائه برای ارزشیابی سالیانه 2016-11-12T05:30:52+01:00 2016-11-12T05:30:52+01:00 tag:http://www.farzan-co.ir/post/41 محمدعلی اطمینانی با سلاممقاله روشی موثر برای آموزش ریاضیدر سایت قرار گرفت.این مقاله رو می تونید برای کسب امتیاز در ارزشیابی سالیانه به مدیر مدرسه ارائه بدید.برای دانلود اینجا کلیک کنید.با تشکر - محمد علی اطمینانی با سلام


مقاله 

روشی موثر برای آموزش ریاضی


در سایت قرار گرفت.
این مقاله رو می تونید برای کسب امتیاز در ارزشیابی سالیانه به مدیر مدرسه ارائه بدید.برای دانلود اینجا کلیک کنید.با تشکر - محمد علی اطمینانی
]]>
مقاله با عنوان : آموزش به دانش آموزان ضعیف 2016-11-12T04:30:43+01:00 2016-11-12T04:30:43+01:00 tag:http://www.farzan-co.ir/post/39 محمدعلی اطمینانی با سلاممقاله  آموزش به دانش آموزان ضعیف در سایت قرار گرفت .این مقاله رو می تونید برای کسب امتیاز در ارزشیابی سالیانه به مدیر مدرسه ارائه بدید.برای دانلود اینجا کلیک کنید.با تشکر - محمد علی اطمینانی

با سلام


مقاله 

 آموزش به دانش آموزان ضعیف 

در سایت قرار گرفت .


این مقاله رو می تونید برای کسب امتیاز در ارزشیابی سالیانه به مدیر مدرسه ارائه بدید.برای دانلود اینجا کلیک کنید.با تشکر - محمد علی اطمینانی
]]>
مقاله روشی ابتکاری برای آموزش جمله سازی - ویژه ارزشیابی سالیانه 2016-11-11T18:42:58+01:00 2016-11-11T18:42:58+01:00 tag:http://www.farzan-co.ir/post/38 محمدعلی اطمینانی سلاممقاله مقاله  روشی ابتکاری برای آموزش جمله سازی در سایت قرار گرفت.این مقاله رو می تونید برای کسب امتیاز در ارزشیابی سالیانه به مدیر مدرسه ارائه بدید.برای دانلود اینجا کلیک کنید.با تشکر - محمد علی اطمینانی

سلام

مقاله مقاله  روشی ابتکاری برای آموزش جمله سازی در سایت قرار گرفت.


این مقاله رو می تونید برای کسب امتیاز در ارزشیابی سالیانه به مدیر مدرسه ارائه بدید.برای دانلود اینجا کلیک کنید.با تشکر - محمد علی اطمینانی
]]>
مقاله جهت ارائه برای ارزشیابی سالیانه با موضوع مدیریت کلاس درس 2016-11-11T18:41:06+01:00 2016-11-11T18:41:06+01:00 tag:http://www.farzan-co.ir/post/37 محمدعلی اطمینانی با سلاممقاله جهت ارائه برای ارزشیابی سالیانه با موضوع مدیریت کلاس درس در سایت قرار گرفت .برای دانلود اینجا کلیک کنید.
مقاله جهت ارائه برای ارزشیابی سالیانه با موضوع مدیریت کلاس درس در سایت قرار گرفت .برای دانلود اینجا کلیک کنید.
]]>
مقاله مخصوص ارزشیابی سالیانه - ادبیات فارسی چیست - تاریخچه و روش تدریس 2016-11-11T18:35:22+01:00 2016-11-11T18:35:22+01:00 tag:http://www.farzan-co.ir/post/36 محمدعلی اطمینانی سلامبرای دانلود مقاله  (ادبیات فارسی چیست - تاریخچه و روش تدریس) اینجا کلیک کنید.اینجا
برای دانلود مقاله  (ادبیات فارسی چیست - تاریخچه و روش تدریس) اینجا کلیک کنید.اینجا
]]>
سوالات عمومی استخدامی نهادهای دولتی خرداد ۱۳۹۴ 2016-09-02T14:00:17+01:00 2016-09-02T14:00:17+01:00 tag:http://www.farzan-co.ir/post/35 محمدعلی اطمینانی                                                         سوالات عمومی استخدامی نهادهای دولتی خرداد ۱۳۹۴ در سایت قرار گرفت . قیمت: ۱۲۰۰ تومانبرای دانلود این محصول اینجا کلیک کنید.                                                         استخدامی

سوالات عمومی استخدامی نهادهای دولتی خرداد ۱۳۹۴ در سایت قرار گرفت .

 قیمت: ۱۲۰۰ تومان

برای دانلود این محصول اینجا کلیک کنید.]]>
نمونه سوال استخدامی بانک صادرات همراه با پاسخنامه سری دوم 2016-09-02T13:56:39+01:00 2016-09-02T13:56:39+01:00 tag:http://www.farzan-co.ir/post/34 محمدعلی اطمینانی                                                                     نمونه سوال استخدامی بانک صادرات همراه با پاسخنامه سری دوم آماده شد.برای تهیه این نمونه سوال اینجا کلیک کنید. 
نمونه سوال استخدامی بانک صادرات همراه با پاسخنامه سری دوم آماده شد.

برای تهیه این نمونه سوال اینجا کلیک کنید. 


]]>
نمونه سوال استخدامی بانک صادرات سری 1 2016-09-02T13:48:53+01:00 2016-09-02T13:48:53+01:00 tag:http://www.farzan-co.ir/post/33 محمدعلی اطمینانی                                                                           سلامبرای دانلود سوالات استخدامی بانک صادرات اینجا کلیک کنید.                                                                           استخدامی بانک صادراتسلام


برای دانلود سوالات استخدامی بانک صادرات اینجا کلیک کنید.
]]>
نمونه سوالات استخدامی بانک ملت 2016-08-05T09:15:19+01:00 2016-08-05T09:15:19+01:00 tag:http://www.farzan-co.ir/post/31 محمدعلی اطمینانی سلامبرای دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک ملت اینجا کلیک کنید.
برای دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک ملت اینجا کلیک کنید.
]]>
نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت سه گانه فرهنگیان (خراسان جنوبی) 2016-03-09T14:44:11+01:00 2016-03-09T14:44:11+01:00 tag:http://www.farzan-co.ir/post/30 محمدعلی اطمینانی سلامنمونه سوال آزمون ضمن خدمت جاذبه و دافعه امام علی (ع) همراه با پاسخ نامه آماده شده است.این مجموعه شامل سه نمونه سوال می باشد که بعضی از آن ها نمونه سوالات سایر استان ها است.برای دریافت این مجموعه اینجا کلیک کنید.
نمونه سوال آزمون ضمن خدمت جاذبه و دافعه امام علی (ع) همراه با پاسخ نامه آماده شده است.
این مجموعه شامل سه نمونه سوال می باشد که بعضی از آن ها نمونه سوالات سایر استان ها است.

برای دریافت این مجموعه اینجا کلیک کنید.
]]>
سیستم همکاری در فروش فایل 2016-03-03T18:02:47+01:00 2016-03-03T18:02:47+01:00 tag:http://www.farzan-co.ir/post/29 محمدعلی اطمینانی سلام این فروشگاه در نظر دارد امکان فروش فایل (نمونه سوال ، جزوات آموزشی و … ) را در اختیار افراد قرار دهد تا بتوانند از طریق این فروشگاه اقدام به فروش فایل و کسب درآمد از اینترنت ، نمایند. البته بابت تأمین هزینه های سرور و سایت مبلغی معادل ۱۵% (در سایت های مشابه ۲۰% فروش کسر می گردد) از کل مبلغ فروش کسر گردیده و مابقی به شماره حساب اعلامی از طرف صاحب فایل واریز خواهد گردید. جهت استفاده از این امکان اطلاعات زیر را به نشانی m.a.etminani@gmail.com و یا از طریق ثبت نظرات ارسال فرمائید سلام

 

این فروشگاه در نظر دارد امکان فروش فایل (نمونه سوال ، جزوات آموزشی و … ) را در اختیار افراد قرار دهد تا بتوانند از طریق این فروشگاه اقدام به فروش فایل و کسب درآمد از اینترنت ، نمایند.

 

البته بابت تأمین هزینه های سرور و سایت مبلغی معادل ۱۵% (در سایت های مشابه ۲۰% فروش کسر می گردد) از کل مبلغ فروش کسر گردیده و مابقی به شماره حساب اعلامی از طرف صاحب فایل واریز خواهد گردید.

 

جهت استفاده از این امکان اطلاعات زیر را به نشانی m.a.etminani@gmail.com و یا از طریق ثبت نظرات ارسال فرمائید.

 

نام و نام خانوادگی

شماره حساب (مشخصات صاحب حساب بایستی با مشخصات فرد ارسال کننده فایل یکسان باشد)

شماره تماس (همراه)

نشانی پست الکترونیک (ایمیل)

 

با تشکر

]]>
فروش ویژه آنتی ویروس نود 32 2016-03-03T17:59:53+01:00 2016-03-03T17:59:53+01:00 tag:http://www.farzan-co.ir/post/28 محمدعلی اطمینانی فروش ویژه لایسنس آنتی ویروس نود 32اعتبار: یک سالقیمت : 10000 تومانبا خرید این لایسنس سیستم خود را به مدت یکسال در برابر حملات ویروس ها و ... ایمن کنید.برای خرید اینجا کلیک کنید. اعتبار: یک سال

قیمت : 10000 تومان

با خرید این لایسنس سیستم خود را به مدت یکسال در برابر حملات ویروس ها و ... ایمن کنید.

برای خرید اینجا کلیک کنید.
]]>
نمونه سوالات رایگان مهارت هفتگانه (ICDL) 2016-01-09T04:59:44+01:00 2016-01-09T04:59:44+01:00 tag:http://www.farzan-co.ir/post/27 محمدعلی اطمینانی سلامبرای دانلود نمونه سوالات رایگان ICDL (مهارت های هفتگانه) اینجا کلیک کنید.                                                                                     با تشکر سلام

برای دانلود نمونه سوالات رایگان ICDL (مهارت های هفتگانه) اینجا کلیک کنید.

                                                                                     با تشکر


]]>